Het aanmelden voor een Beslist.nl kanaal bestaat uit 5 stappen.


 1. Aanmelden bij Beslist.nl
  Het is belangrijk dat je al aangemeld bent bij Beslist.nl als verkoper. Is dit nog niet zo? Dan kun je geen gebruik maken van de koppeling.
  Voor meer informatie over aanmelden bij Beslist.nl kun je de volgende pagina bezoeken: https://www.beslist.nl/accounts/aanmelden/

 2. Kanaal aanmaken (info)
  Je dient in EffectConnect een Beslist.nl kanaal te hebben. Heb je dit nog niet? Klik dan hier voor meer informatie.

 3. Mapping aanmaken (info)
  Je dient jouw productgroepen te koppelen aan een productgroep bij Beslist.nl. Je kunt tijdens de mapping nog aanpassingen maken in titels, beschrijvingen en eventuele attributen (productkenmerken) die je wenst mee te sturen.
  Meer informatie over de mapping voor Beslist.nl vind je hier.

 4. Feed beoordeeltraject
  Wanneer stap 1, 2 en 3 doorlopen zijn ontvangen wij graag een update. Wij zullen de feed dan aanmelden bij Beslist.nl voor het feed beoordeeltraject.
  Een medewerker bij Beslist.nl zal de feed beoordelen op inhoud, kwaliteit en de data controleren of deze overeenkomt als op de webshop zelf.
  Beslist.nl zal de verbeterpunten rechtstreeks met jou als verkoper oppakken.

 5. Live
  Zodra de feed is goedgekeurd zal Beslist.nl het winkelwagen account live zetten. Je producten worden dan aangeboden op Beslist.nl. Wanneer de connectie live is zal EffectConnect gaan synchroniseren met Beslist.nl en vice versa. Voor meer informatie over de synchronisaties, klik hier.