Het doorsturen van je assortiment naar Beslist.nl gaat heel simpel.
Belangrijk om te weten is dat de volgende informatie (bij alle producten) verplicht is: 


 • Titel
 • Omschrijving
 • Afbeelding
 • Prijs

Doorloop de volgende stappen om aan te geven welke producten en productinformatie je naar Beslist.nl wenst te sturen:


 1. Log in in EffectConnect;
 2. Ga links in het menu naar 'mapping' en kies de tegel van 'Beslist.nl';

 3. Klik bovenin het scherm op 'Mapping aanmaken' en selecteer de gewenste configuratie voor de mappinggroep die je gaat aanmaken;

  (1) Kanaal : je selecteert hier voor welk Beslist.nl kanaal je de mappinggroep aanmaakt. Deze staat standaard op 'Alle kanalen'.
  Gebruik dit veld enkel wanneer je meerdere kanalen hebt en bijvoorbeeld bepaalde producten naar specifieke kanalen wenst te sturen.

  (2) Filter op categorie : in dit venster kun je aangeven welke (eigen) categorieën je wenst te selecteren voor de Beslist.nl mapping.
  Alle producten die binnen deze categorie(ën) vallen worden geselecteerd voor de Beslist.nl mapping (mits de verplichte informatie aanwezig is).

  (3) Selectie verfijnen door 'OF/EN' : je kunt door middel van dit schuifje de volgende methode aangeven :

  OF : er wordt gebruik gemaakt van 'filter op categorie' OF 'filter op attribuut'.

  Voorbeeld : je selecteert alle producten die binnen de geselecteerde categorieën vallen of je selecteert géén categorieën maar filtert op basis van attributen.
  Dus als voorbeeld : alle producten met attribuut 'materiaal' en waarde 'kunstof'.

  EN : er wordt gebruikt van 'filter op categorie' EN 'filter op attribuut'

  (4) Filter op attribuut : je kunt hier aangeven of je enkel producten met een bepaald attribuut wenst te gebruiken. Een combinatie van attributen is ook mogelijk, zie hiervoor 4.1.
  In de kolom 'attribuut' selecteer je het attribuut waarop je wenst te filteren (voorbeeld : kleur) en bij de kolom 'waarde' selecteer je welke producten met die waarde je wenst te filteren (voorbeeld : blauw).

  (4.1) Matchmethode : je kunt meerdere attributen en waarden gebruiken in het kader van 'filter op attribuut'. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere regels aanmaken om producten te filteren.

  Voorbeelden : 

  Enkele match


  In de afbeelding hierboven worden producten gefilterd die of de kleur 'bruin' of de kleur 'blauw' of het materiaal 'PVC' hebben. Als een product voldoet aan 1 van deze voorwaarden, zal het in de mapping terecht komen.

  Alles matchen


  In de afbeelding hierboven worden producten gefilterd die en de kleur 'bruin' en het materiaal 'PVC' en de type sluiting 'Rits' hebben.

  (5) Beslist.nl categorie : zoek naar een geschikte categorie bij Beslist.nl waar je jouw producten in wenst te plaatsen.
  (6) Te gebruiken attributen : selecteer in dit venster welke attributen (gerelateerd aan de producten) je wenst door te sturen naar Beslist.nl, deze attributen worden bij Beslist.nl aangeleverd als 'losse waarden'.
  (7) Volgorde foto's : voer de volgorde voor de foto's in indien deze moet afwijken. Gescheiden door een komma, voorbeeld: 2,1,3,4,5
  (8) Instellingen : hier kun je aangeven of de mappinggroep op actief of inactief dient te staan. Verder kun je nog een (optionele) titel invoeren voor de mappinggroep, dit is bijvoorbeeld handig voor je eigen referentie voor de mappinggroep

 4. Als je de configuratie naar wens hebt ingesteld ga je verder door op 'opslaan' te klikken;
 5. Vervolgens ga je de 'content invullen', dit houdt in dat je alle nodige productinformatie gaat aanleveren bij Beslist.nl door middel van de mapping. Dit werkt hetzelfde als voor de overige mapping(s);

  Ga hiervoor naar deze link en scroll naar 'Stap 2 - content invullen'